Головна

7598Науковий кластер – це організаційне утворення на кафедрі, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.
Науковий кластер “IntelliGO” кафедри СКІД створений з метою популяризації наукової діяльності.
Робота кластеру проводиться згідно затвердженого плану. У ній беруть участь студенти 1-5 курсів та професорсько-викладацький склад кафедри. До більшості засідань гуртка запрошуються відомі науковці та студенти старших курсів, які мають досвід у науковій роботі.
Основними завданнями наукових гуртків є: 
• активна участь студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів, наукових семінарів;
• формування в студентів зацікавленості до наукової творчості, навчання; 
• допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем; 
• створення ефективних презентацій; 
• допомога студентам у правильній підготовці наукових робіт у українських та закордонних виданнях;
• реалізація творчих ідей, пропозицій.
Науково-дослідна робота студентів є однією з найважливіших частин навчального процесу. Наукові гуртки, студентські наукові товариства і конференції – все це дає змогу студенту розпочати повноцінну наукову діяльність, знайти однодумців з якими можна порадитися та поділитися результатами своїх досліджень. Дослідною роботою займаються всі студенти вузів. Написання рефератів, курсових, дипломних робіт неможливе без проведення найпростіших досліджень.
Затрачаючи свій особистий час, студент розвиває такі важливі для майбутнього дослідника якості, як творче мислення, відповідальність і уміння відстоювати свою точку зору. З боку викладача необхідна увага і підтримка, без яких студент, особливо на перших курсах навчання, не захоче займатися “нудною наукою”, якою здається майже будь-яка дисципліна на початкових стадіях її освоєння.