Наукові публікації

75Наукові амбіції та потреба обміну досвідом із колегами і студентами у академічній обстановці колективу новосформованої кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності породили ідею заснування саме міжнародної науково-технічної конференції. Викладачі, студенти та друзі кафедри з нетерпінням очікують травня місяця, щоб відвідати ІКС. Сфера наукових інтересів молодого колективу кафедри є симбіозом цілої низки актуальних напрямів досліджень щодо консолідації інформації, онлайн комунікацій, документознавства, інформаційного менеджменту, електронного урядування, прикладної психології та лінгвістики, маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

Комплексність досліджень та їхня актуальність диктують потребу в обміні науковою інформацією з представниками вітчизняних та закордонних наукових
шкіл, у встановленні партнерських стосунків із іншими кафедрами, установами, підприємцями, представниками влади та третього сектору. У зв’язку з цим виникла гостра потреба в проведенні колективом кафедри міжнародних наукових заходів різного масштабу, які сприятимуть інтеграції українських вчених у світове наукове співтовариство. 

Із 2012 року за ініціативи викладачів і студентів нашої кафедри, вельмишановних науковців з-закордону та інших вузів України відбулася серія круглих столів. У цих науково-практичних заходах узяли участь відомі дослідники та науковці, фахівці в галузі IT та соціальних комунікацій, мовознавці, соціологи, журналісти, представники владних інституцій, а також студенти і аспіранти, зацікавлені тематикою конференції.
Ще одним фактором організації конференції є прагнення студентів до наукової роботи та отримання досвіду публічних виступів. Кожного року в рамках конференції відбувається “студентський день”. Усі студенти, які бажають продемонструвати результати своїх досліджень, мають можливість виступити з доповіддю серед колег та отримати поради і настанови від своїх викладачів.
З огляду на те, що суспільний інтерес до ключових питань конференції постійно зростає, обговорення та публікація матеріалів нашої конференції завжди є на часі. Більша частина проблем, порушених учасниками обговорення за круглим столом, не лише не втратила своєї значущості, а й видається сьогодні ще більш актуальною: адже дискусія переважно точилася навколо підходів до інформатизації бібліотечної, архівної та музейної діяльності, і суспільства загалом, безпеки інформаційного простору держави, е-демократії та е-урядування, лінгвістичних технологій інформаційної діяльності та ін. І в ході жвавих дискусій та дружніх суперечок, розроблено нові концептуальні підходи у цих суспільно важливих царинах нашого життя.