Про нас

Науковий кластер “IntelliGO” – це студентський гурток, який функціонує на кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету “Львівська політехніка”. cropped-34-1.jpgОсновною метою наукового кластера “IntelliGO” є виявлення обдарованих студентів кафедри та залучення їх до науково-дослідної роботи, вдосконалення навиків у самостійній науково-дослідній діяльності та використання творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних проблем. Організація зустрічей з цікавими людьми, видатними особистостями та професіоналами різноманітних сфер діяльності. Також налагодження ефективної співпраці з студентськими організаціями України і світу.
Результатом наукової роботи студентів у кластері є розширення кола їхніх наукових інтересів, проведення студентами самостійних експериментальних досліджень, розвиток наукового мислення та умінь системно аналізувати актуальні проблеми, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію. Участь у науковому кластері “IntelliGO” дасть можливість студентам отримати реальні знання та практичні вміння, щоб якісно та успішно творити сучасну українську науку. Також сприяє розкриттю наукового потенціалу студентів та формуванню особистості студентів як сучасних вчених з широким світоглядом. 
Функціонування кластеру спрямоване на розширення наукового потенціалу студентів й формування практичних навиків науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час. Учасники наукового кластеру “IntelliGO” беруть активну участь у олімпіадах, у міжнародних та закордонних конференціях, семінарах та публікують результати своїх наукових досліджень у фахових збірниках та закордонних виданнях.

6807

Секції наукового кластеру “IntelliGO”: 
• Інформаційні та комунікаційні технології в Internet та WWW; 
• Електронна демократія та електронне урядування;
• Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства;
• Інформаційний менеджмент.

На кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності з 2001 року діє науковий гурток для студентів. За цей час гуртківці встигли організувати багато заходів, екскурсій, узяти участь у конференціях, олімпіадах, побувати в Польщі. 86

Гурток має чотири секції: інформаційні та комунікаційні технології в мережі інтернет;електронна демократія та електронне урядування; бібліотечна, архівна та музейна справа в умовах розвитку інформаційного суспільства; інформаційний менеджмент.

Прийшовши в IntelliGO, дізнаємося про те, як правильно писати тези, оформлювати бібопис, виступати на конференціях, успішно створювати такі презентації, що привертають увагу слухача. IntelliGo допомагає підготуватися до закордонних конференцій, написати статтю до міжнародного вісника. До цієї роботи активно долучаються практично всі викладачі кафедри, які і готують для студентів відповідні презентації, проводять семінари, обговорення, дискусії. Отож, завдяки гуртку вдосконалюються не лише студенти, а й викладачі.

У гуртку відбуваються зустрічі з компетентними й цікавими людьми, адже студенти повинні бути обізнані з тенденціями на ринку їхньої професії. Таких зустрічей-семінарів лише від початку навчального року відбулося понад десять.